Henryk Kaliszuk    

Dr hab. inż. Henryk Kaliszuk, prof. UTH Rad. Ur. w 1945 roku we Włodawie. 

henrykkaliszuk11@gmail.com 

Studia ukończył na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1969) oraz na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W pracy zawodowo-twórczej od 1973 roku prowadzi indywidualną praktykę zawodową: projektowanie w zakresie architektury, konstrukcji, architektury wnętrz i wystawiennictwa. Autor i współautor wielu realizacji architektonicznych, budynków jednorodzinnych i rezydencji wraz z projektami wnętrz i wyposażenia, zrealizował liczne wystąpienia wystawiennicze w Polsce i za granicą (PIHZ); wielokrotnie prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych. W latach 1970-1982 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Konstrukcji Budowlanych na Politechnice Warszawskiej oraz na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Od 1982 do 1986 roku delegowany za pośrednictwem PHZ „Polservice” do Biura Projektów ENARP w Algierze (Algieria) i zatrudniony jako architekt. W latach 1988-1991 po obronie przewodu kwalifikacyjnego I-go stopnia (1978 rok) zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Projektowania Wnętrz ASP w Warszawie. W okresie 1977-2009 zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, brał udział w komisjach programowych tworzących podstawy kierunku „Architektura wnętrz”; promotor wielu prac dyplomowych. W 1998 roku przewód kwalifikacyjny II stopnia (doktor habilitowany) w zakresie dyscypliny artystycznej architektury wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. W roku 1999 mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Białostockiej. W roku 2002 (w ramach uprawnień zawodowych architekta) wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów (MA-0322). W latach 2003-2008 (przez dwie kadencje) pełnił funkcję senatora Politechniki Białostockiej. W roku 2009 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Sztuki UTH w Radomiu.czytaj dalej..liczniki odwiedzin