Jan Trojan    

Prof. dr hab. Jan Trojan Urodził się 1.01.1949 r. w Ruścu.

trojanjan@wp.pl

W 1968 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Łodzi. W 1974 pod kierunkiem prof. Marii Zielińskiej uzyskał dyplom w zakresie tkaniny, a pod kierunkiem prof. Romana Modzelewskiego z malarstwa. Uprawia rysunek i malarstwo w konwencji realistycznej, tematycznie odnoszące się do relacji człowieka i przestrzeni. Uczestniczył w 125 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Francja, Grecja, Litwa, Niemcy, Republika Czeska, Słowacja, Ukraina). Zrealizował 23 wystawy indywidualne. Laureat 13 nagród i 8 wyróżnień w konkursach artystycznych; odznaczony srebrnym i złotym krzyżem zasługi oraz 2 medalami za pracę pedagogiczną. Członek Towarzystwa Miłośników Sztuki ”pARTja” w Radomiu i Stowarzyszenia Kulturalna Europa w Paryżu Od 1996 zatrudniony w Katedrze Wychowania Plastycznego w Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej na stanowisku starszego wykładowcy. Prowadził zajęcia z zakresu malarstwa, rysunku oraz podstaw grafiki projektowej. W 1998 uzyskał stopień doktora, a w 2005 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. W 2013 roku otrzymał tytuł profesora. Aktualnie pracuje w Katedrze Grafiki i Projektowania w Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologicznego-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego na stanowisku profesora zwyczajnego. Promotor 2 i recenzent 2 rozpraw doktorskich. Opublikował 4 artykuły w roczniku „Arteria”. Mieszka w Łodzi.czytaj dalej..

 
1. architectonic 10x10x10cm,forma gipsowa 2018,print 3D,1971-72 ©liczniki odwiedzin