Marcin Noga    

Marcin Artur Noga Ur. 04.02.1975 w Radomiu. 

noga.marcin@gmail.com

Absolwent Katedry Informatyki Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej. Dyplom w 2001 roku pod kierunkiem dra Kazimierza Jakubczyka pt. Algorytmy kompresji i przetwarzania obrazów ruchomych. Zorganizował cztery wystawy indywidualne, ma na swoim koncie udział w ponad 30 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą (Czechy, Litwa, Niemcy, Słowacja, Ukraina). Brał udział w trzech konferencjach naukowych, był kierownikiem trzech prac badawczych, pełni funkcje stałe na Uniwersytecie jako członek komisji przetargowej, rekrutacyjnej i administrator IT. W 2012 roku otrzymał Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Od 2001 r. pracuje jako wykładowca na Wydziale Sztuki, prowadzi zajęcia z przedmiotów: Techniki przetwarzania obrazu, Edytory obrazu, Animacja, Komputerowe Wspomaganie Projektowania. Od 2012 zajmuje się poszukiwaniem sfery odwzorowania niewidzialnych okiem ludzkim fal radiowych oraz algorytmizacją transponowania fal w sferę widzialną zmysłami wzroku i dotyku. W czerwcu 2019 roku obronił rozprawę doktorską pt. Transpozycja fali radiowej na obrazy cyfrowe, której promotorem był prof. Aleksander Olszewski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
Od 10 lat przebieg doświadczeń, opisy i zdjęcia z zakresu zagadnień ogólnotechnicznych publikuje w formie blogu: www.marcinnoga75.blogspot.com.

 

 
1. Napięcie krawędziowe, (382A+415+429), 3 razy 19x19x1cm, 2018 ©liczniki odwiedzin