Andrzej Wyszyński    

Andrzej Wyszyński Ur. 18.07.1952 w Radomiu.

bw_art@vp.pl 

W latach 1972-1977 studiował na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1977 uzyskał tytuł magistra sztuki. Za dyplom uzyskany w pracowni prof. Włodzimierza Witteka otrzymał wyróżnienie i nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W latach 1977-79 odbył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Zasadniczy dorobek artystyczny stanowi prowadzona od 1978 roku indywidualna twórczość w ramach własnej, autorskiej pracowni architektury i wnętrz „ARTTECH” w Radomiu. Jest projektantem, autorem kilkudziesięciu znaczących opracowań z zakresu architektury wnętrz, architektury i urbanistyki. W latach 1982-2007 brał udział w 12 konkursach architektonicznych, 10 krajowych i 2 międzynarodowych, otrzymując 4 nagrody i 3 wyróżnienia. Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. W latach 1978-83 pracował na Wydziale Architektury Wnętrz warszawskiej ASP. W 2000 został nagrodzony dyplomem uznania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2001 uzyskał kwalifikacje I stopnia w dyscyplinie artystycznej Architektura Wnętrz. Od tego czasu zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa Politechniki Radomskiej. W 2002 roku wyróżniony listem gratulacyjnym Rektora za osiągnięcia w kształceniu młodzieży. W 2007 Rada Naukowa Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Poznaniu nadała mu stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej – sztuki użytkowe. 1 czerwca 2007 mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Radomskiej. W 2008 za osiągnięcia artystyczne otrzymał nagrodę indywidualną I stopnia. Jest inicjatorem i współtwórcą Kierunku Architektura Wnętrz na Wydziale Sztuki. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Architektury i Wzornictwa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Jest profesorem na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W 2016 odznaczony przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnią Służbę. Wyróżniony nagrodą JM Rektora UTH za całokształt dorobku. czytaj dalej..

 

 liczniki odwiedzin