Elżbieta Staniszewska    

Dr Elżbieta Staniszewska Ur. 12.12.1955 w Radomiu

elka.staniszewska@gmail.com 

W 1982 ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny), dyplom z rysunku w pracowni prof. Jarosława Kozłowskiego i gobelinu prof. Magdaleny Abakanowicz. W 1990 ukończyła etnografię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, muzealnik. Uprawia rysunek, tkaninę, rzeźbę, instalację. Autorka czterech wystaw indywidualnych, brała udział w blisko pięćdziesięciu wystawach zbiorowych. Doktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii, (UAM, IFK, 2009, promotor prof. Anna Pałubicka, recenzenci: prof. A. Zeidler-Janiszewska, R. Kubicki). Wieloletni pracownik merytoryczny Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie i Muzeum Wsi Radomskiej. Zrealizowała ponad czterdzieści ekspozycji muzealnych. Nagrody Ministra Kultury i Sztuki w Konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 1993 i 1995. W 1996 otrzymała nagrodę Wojewody Radomskiego za osiągnięcia w muzealnictwie. W 1984-1986 uzyskała stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki, w 1994 stypendium twórcze Wojewody Radomskiego. Od 1998 była nauczycielką Liceum Plastycznego w Radomiu. Od 2009 do 2019 była zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. W 2016 otrzymała Nagrodę Indywidualną III stopnia Rektora UTH za pracę naukową i dydaktyczną oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej. Autorka ponad czterdziestu publikacji, m.in.: Idee ponadpraktyczne w sztuce użytkowej. Uwagi na marginesie twórczości Philippe’a Starcka i koncepcji Ulricha Becka, [w:] Wizje i Re-wizje. Wielka Księga Estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, UNIVERSITAS, Kraków 2007, O sztuce designu, Wydawnictwo PRad., Radom 2012, Od sztuki użytkowej do designu – uniwersalność motywów, form i funkcji? Jak estetycy wytwarzają uniwersalność?, [w:] Estetyka pośród kultur, red. K. Wilkoszewska, UNIVERSITAS, Kraków 2012.From Richard Shusterman’s Pragmatist Aesthetics to Not-intellectual Concept of Art Perception, [w:] “Transacting Aesthetics”, red. S. Stankiewicz. Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2015, Design as a Means of Conveying Postmodern Myths and Narrations,[w:] “Journal of Art & Humanities”, volume-4, Number -11, November 2015, USA. Współopracowanie książki Ewy Adamskiej, Wiersze, wersy, wersety, Wydawnictwo EA, Poznań-Radom 2016.czytaj dalej..

 

 
 
1. Relaks 22 x 13 x 15 cm, 2019 ©
2. Celebryta 29 x Ø 14 cm, 2018 ©
 
 
3. Reliefowy liść 33 x 23 x 2,5 cm, 1981 ©
4. Z cyklu: Zielnik Ewy – koronkowy liść 35 x 30 x 2 cm, 2007 ©
 
 
5. Z cyklu: Zielnik Ewy – złocisty liść, 35 x 30 x 2 cm, 2007 ©
6. Żar 50 x 36 x 6 cm, 2019 ©

 

 

Plants: image 1 0f 35 thumb

Plants: image 3 0f 35 thumb
Plants: image 4 0f 35 thumb
Plants: image 5 0f 35 thumb
Plants: image 6 0f 35 thumb
Plants: image 7 0f 35 thumb
Plants: image 8 0f 35 thumb
Plants: image 9 0f 35 thumb
Plants: image 10 0f 35 thumb
Plants: image 11 0f 35 thumb
Plants: image 12 0f 35 thumb
Plants: image 13 0f 35 thumb
Plants: image 14 0f 35 thumb
Plants: image 15 0f 35 thumb
Plants: image 16 0f 35 thumb
Plants: image 17 0f 35 thumb
Plants: image 18 0f 35 thumb
Plants: image 19 0f 35 thumb
Plants: image 20 0f 35 thumb
Plants: image 21 0f 35 thumb
Plants: image 22 0f 35 thumb
Plants: image 23 0f 35 thumb
Plants: image 24 0f 35 thumb
Plants: image 25 0f 35 thumb
Plants: image 26 0f 35 thumb
Plants: image 27 0f 35 thumb
Plants: image 28 0f 35 thumb
Plants: image 29 0f 35 thumb
Plants: image 30 0f 35 thumb
Plants: image 31 0f 35 thumb
Plants: image 32 0f 35 thumb
Plants: image 33 0f 35 thumb
Plants: image 34 0f 35 thumb
Plants: image 35 0f 35 thumb


liczniki odwiedzin