SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Plany zaj
Kalendarz Studencki
Praktyki studenckie
Prace dyplomowe
Koウa naukowe
Plany zaj studia doktoranckie
Wydziaウowy Regulamin Uznawalnoカci EK
ERASMUS Plus
Ksztaウcenie
Praktyczne wykウady logistyczne
Opウaty z tytuウu czesnego
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

Plany zaj   

Studenci

 

Studenci pierwszego roku na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia (na kierunkach Transport i Logistyka, Elektrotechnika) zaczynajア zaj鹹ia od zjazdu nr 2, tj6, 7, 8.XI.2020  


ELEKTROTECHNIKA
studia stacjonarne  studia niestacjonarne
I-go stopnia II-go stopnia I-go stopnia II-go stopnia
rok  I rok I  AiI rok I rok I  SUM
rok  II   HES   rok II  rok II  SUM 
AiI,    EP
rok  III   rok III
EP,    ISS
 
 rok IV
EP,    ISS
  rok IV
EP,    ISS
 

 

 

INFORMATYKA

studia stacjonarne 
 studia niestacjonarne
rok I -
rok II rok II
rok III
rok IV  -

 

INFORMATYKA TECHNICZNA

studia stacjonarne 
 studia niestacjonarne
rok I

 

TRANSPORT I LOGISTYKA

studia stacjonarne studia niestacjonarne
I-go stopnia II-go stopnia
rok  I rok I rok I  SUM
 
rok II   HES rok II
 rok III
LiS,   SRwT

 rok III
LiSSRTKOTT

rok II  SUM 
OTT,   SRT
 rok IV
SiOC,   SRwTK

rok IV
LiMwT,   SRTK

 

TURYSTYKA I REKREACJA

studia stacjonarne
 studia niestacjonarne
I-go stopnia II-go stopnia
-    
rok  II   HESa    
rok III    

  
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki