SERWIS INFORMACYJNY WYDZIA」U
WYDZIA」
Studenci
Plany zaj
Kalendarz Studencki
Praktyki studenckie
Prace dyplomowe
Koウa naukowe
Plany zaj studia doktoranckie
Wydziaウowy Regulamin Uznawalnoカci EK
ERASMUS Plus
Ksztaウcenie
Praktyczne wykウady logistyczne
Opウaty z tytuウu czesnego
Rekrutacja 2020/2021
Konferencje
Oprogramowanie
Jakoカ Ksztaウcenia
Zintegrowany Program - WTEiI
Uniwersytet dzieciom - WTEiI
Projekt Partnerski - WTEiI
Projekt POWR-MOC/18
Kontakt
  


 


 

Plany zaj   

Studenci

 

Sem. letni 2020/2021


UWAGA!!!!!


(01.03.20201 r.)
Aktualizacja planów zaj dla studiów niestacjonarnych.

ZMIANY OBOWI。ZUJ。 OD 2 ZJAZDU !!!!!

 

ELEKTROTECHNIKA
studia stacjonarne  studia niestacjonarne
I-go stopnia II-go stopnia I-go stopnia II-go stopnia
rok  I rok I  AiI rok I rok I  SUM
AiI, EP
rok  II   HES   rok II  rok II  SUM 
AiI, EP
rok  III   rok III
EP,    ISS
 
    rok IV
EP,    ISS
 

 

 

INFORMATYKA

studia stacjonarne 
 studia niestacjonarne
rok I -
rok II rok II
rok III

 

INFORMATYKA TECHNICZNA

studia stacjonarne 
 studia niestacjonarne
rok I

 

TRANSPORT I LOGISTYKA

studia stacjonarne studia niestacjonarne
I-go stopnia II-go stopnia
rok  I rok I rok I SUM
SRT
 
rok II   HES rok II
rok III

 rok III
LiSSRTKOTT

rok II  SUM 
OTT,   SRT
 rok IV

rok IV
LiMwT,   SRTK

 

TURYSTYKA I REKREACJA

studia stacjonarne
 studia niestacjonarne
I-go stopnia II-go stopnia
-    
rok  II  HESa    
rok III    

  
Copyright 1998-2019 Wydziaウ Transportu, Elektrotechniki i Informatyki