Politechnika Radomska
   ⁄   Home
 
TransComp
Komitet Naukowy i Organizacyjny
Tematyka naukowa
Warunki uczestnictwa
Pliki do pobrania
Formularz zgłoszeniowy
Warsztaty dla młodych naukowców i doktorantów
Regulamin Konferencji
Kontakt
 

  

Pliki do pobrania   


 

 

KOMUNIKAT TransComp 2020  (pobierz)

 

Wymagane oświadczenia - pobierz plik

 

Formatka do pobrania:

 

Przygotowanie referatu:

Prosimy o wybranie formatki odpowiadającej tematyce Państwa referatu.

Referaty w języku polskim lub angielskim należy przesłać na adres konferencji:  transcomp@uthrad.pl 
Przypominamy o zamieszczeniu tytułów i streszczeń w języku polskim jak również angielskim.

Liczba stron: minimum 4 maksymalnie 8 po sformatowaniu do wybranej formatki.

Referaty poniżej 4 stron nie będą przyjmowane.
W przypadku przekroczenia 8 stron doliczana będzie opłata jak za dodatkowy referat (co kolejne 8 stron).

Przed wysłaniem należy sprawdzić poprawności danych teleadresowych.

Niewłaściwie sformatowane plik będziemy odsyłać do poprawy.

UWAGA! RYSUNKI NIE POWINNY BYĆ EDYTOWALNE W PROGRAMIE WORD - w innym przypadku organizatorzy nie odpowiadają za ich poprawność.

Prosimy również o podanie sekcji tematycznej (I - IX).

 

Logo konferencji (pobierz) 
Copyright 1998-2020 Wydział Transportu i Elektrotechniki.