Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Oprogramowanie Gretl    

Studenci » Oprogramowanie dla studentów »

Oprogramowanie GRETL dla studentów i pracownikóUniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Informujemy, że jest udostępnione dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oprogramowanie GRETL. Program ten, autorstwa Allina Cottrella z Uniwersytetu Wake Forest w Północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych, jest rozwijanym od lat pakietem ekonometrycznym. Zawiera on podstawowe procedury i metody ekonometryczne i przygotowany jest tak, aby mógł być wykorzystywany na zajęciach dydaktycznych.

W ramach Powszechnej Licencji Publicznej GNU oprogramowanie GRETL może być użytkowane przez wszystkich, zarówno w pracowniach komputerowych jak i w domach.

  1. Na dysku C:\ komputera należy utworzyć nowy katalog o nazwie gretl.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę Mój komputer i wybrać „Mapuj dysk sieciowy”.
  3. Wybrać dysk Z: i w pole folder wpisać \\gretl\gretl. Kliknąć na przycisk Zakończ.
  4. Otworzyć Mój komputer i uruchomić plik znajdujący się w Z:\gretl\ gretlw32.exe.
     

Dodatkowa instrukcja dla użytkowników Windows Vista:

Przed uruchomieniem programu Gretl należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w ikonkę, z której uruchamiamy program i wybrać opcję "Właściwości", następnie kliknąć na przycisk "Zaawansowane..." i zaznaczyć opcję "Uruchom jako administrator". Następnie należy kliknąć OK, a w oknie właściwości na przycisk "Zastosuj".

Wersję instalacyjną oraz dokumentację można pobrać ze strony www.kufel.torun.pl

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z:

Centrum Sieciowo-Komputerowym UTH Rad.:

e-mail: csk@pr.radom.pl
tel. (048) 361 7826

lub Ośrodkiem Informatyki i Promocji:

e-mail: informatyk@pr.radom.pl
tel. (048) 361 7024

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji