Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Przysposobienie obronne    

Studenci » Studia »

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2010 roku został uchylony art. 166a ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), na podstawie którego Politechnika Radomska miała obowiązek, na wniosek studentów, organizować zajęcia dla studentów i studentek z Przysposobienia Obronnego.

Ostatnie szkolenia studentów z Przysposobienia Obronnego przeprowadzono w naszej Uczelni w roku 2008/2009.
 

 

 

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji