Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

SolidWorks    

Studenci » Oprogramowanie dla studentów »

Wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy UTH Rad. a International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. w Radomiu jest zakup dla naszej Uczelni przez firmę ITM licencji oprogramowania SolidWorks Educational Edition wraz z Student Access.

SolidWorks Educational Edition jest zestawem narzędzi wspomagających projektowanie bryłowe, tworzenie dokumentacji płaskiej, wykonywanie analiz statycznych, kinematycznych, przepływów oraz tworzenie wizualizacji. Program posiada m.in. narzędzia do modelowania 3D, tworzenia złożeń, konstrukcji blachowych, konstrukcji spawanych, tworzenia form wtryskowych, zaawansowanego modelowania powierzchniowego oraz tworzenia pełnej dokumentacji rysunkowej.

SolidWorks jest programem wykorzystywanym przede wszystkim przez pracowników i studentów Wydziału Mechanicznego. Po opanowaniu przez Studenta zakresu materiału przewidzianego programem studiów istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu Szkolenia wydanego przez firmę CNS Solutions. SolidWorks Student Access daje możliwość instalacji oprogramowania studentom i pracownikom naukowym na komputerach domowych.

 

Informacji związanych z licencją SolidWorks Educational Edition dla UTH Rad. oraz z warunkami uzyskania Certyfikatu Szkolenia udziela:

dr inż. Hanna Kochanek
Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn, Zakład PKMiT
ul. Krasickiego 54 pok. 204
tel. (48) 3617161, (48) 3617163
e-mail: h.kochanek@pr.radom.plCopyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji