Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Niezależne Zrzeszenie Studentów    

Studenci » Organizacje »

Niezależne Zrzeszenie Studentów poprzez swoją aktywność na forum uczelni i kraju, broni praw studenckich, organizuje życie społeczne i kulturalne młodego pokolenia oraz kreuje rozwój organizacji i swoich członków, przygotowując ich do świadomego i czynnego członkostwa w społeczeństwie obywatelskim. NZS jest samorządną i społeczno – polityczną organizacją studentów kierujących się w swoich działaniach chrześcijańskim systemem wartości, chęcią uczestnictwa w życiu publicznym swojego Kraju, przyczyniając się do jego demokratyzacji, utrwalania i pogłębiania praw obywatelskich, swobód twórczych, umacniania niezawisłości nauki, kultury i sztuki, działania na rzecz rozwoju moralności.

Nasza działalność dzieli się sześć odrębnych pól strategicznych, mających odrębne cele i założenia, których realizacja dokonywana jest poprzez specyficzny zespół projektów i zadań:

  • Samopomoc
  • Integracja środowiska studenckiego
  • Działalność kulturalna
  • Poznanie międzykulturowe
  • Kreowanie liderów
  • Rozwój wewnętrzny
  • Akcje charytatywne


Będąc największą organizacją ogólnopolską przeprowadzamy wiele projektów docierających do niemal każdego „żaka” w Polsce: Studencki Nobel, Wampiriada, StudentKredyt.pl, Drogowskazy Kariery, Pstrykaliada, Twoje-Prawa.pl i wiele innych.

Władze:

Przewodniczący Komisji Uczelnianej NZS PR
Marcin Mąkosa
marcin.makosa@nzs.org.pl
Wiceprzewodniczący Komisji Uczelnianej NZS PR
Karol Gutkowicz
Sekretarz
Komisji Uczelnianej NZS PR
Martyna Stępniak


Kontakt:

ul. Malczewskiego 29/10 (niegdyś Atrium)
26 - 600 Radom
tel. 048 361 73 90
www.nzs.pr.radom.pl
nzs@pr.radom.plJeżeli nie chcesz biernie przyglądać się rzeczywistości i masz ciekawe pomysły,
NAPISZ lub PRZYJDŹ do Nas!

nzs@pr.radom.pl
www.nzs.pr.radom.pl
 

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji