Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży    

Studenci » Organizacje »

Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego zrzesza studentów, którzy w sposób aktywny chcą spędzać swój wolny czas. W związku z tym koło organizuje i propaguje w środowisku akademickim sympozja, wyjazdy, szkolenia, rekolekcje, pogadanki, pielgrzymki i dyskusje o charakterze religijnym, społecznym i oświatowym. Ściśle związane jest z Duszpasterstwem Akademickim. Systematyczne spotkania członków odbywają się w budynku Duszpasterstwa przy ulicy Prusa 6.

Kontakt:

Pokój nr 13, Malczewskiego 29, tel. +48 48 3617394
E-mail: ksm-pr@tlen.pl
Adres strony www: www.ksm-pr.prv.plCopyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji