Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Organizacje kulturalne    

Studenci » Organizacje »

Klub Studencki Aula - ul. Chrobrego 45 w bud. Wydz. Ekonomicznego tel. 361-7389.

Klub Studencki Alibi - ul. Malczewskiego 29, tel. 361-7386.

Działalność kulturalną prowadzą także kawiarenki w domach studenckich, organizacje studenckie i Samorząd. Działalność kulturalną oraz rozwój zainteresowań specjalistycznych zapewniają ponadto:

Akademickie Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- opiekun dr Tomasz Mazur (tel. 361-7892), strona domowa OA PTT

Studencki Klub Jeździecki - prezes M. Miałkowski (Malczewskiego 29), przy Radzie Uczelnianej ZSP, tel. 0 511 370 398 (Prezes). Zebrania klubowiczów  odbywają się co 2 tygodnie w środy o godzinie 19.00 w Budynku Klubu "ALIBI" pokój nr 12, www.skj.pr.radom.pl

Chór Akademicki - dyrygent mgr Agnieszka Kobierska. Próby odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 18.00, w sali nr 15 w budynku Klubu "Alibi" - ul. Malczewskiego 29. Mile widziani są szczególnie studenci pierwszego i drugiego roku, dla których oprócz całorocznej pracy przewidziane są obozy szkoleniowe, wyjazdy artystyczne i inne formy gratyfikacji. Więcej informacji na stronie internetowej www.chor.pr.radom.plCopyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji