Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Platforma Obsługi Nauki PLATON    

Studenci »

Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu Platforma Obsługi Nauki PLATON w Politechnice Radomskiej zostały uruchomione usługi:

 • EDUROAM - bezpieczny dostęp do sieci WWW
 • Centrum Wideokonferencyjne

 

Projekt Platforma Obsługi Nauki PLATON jest realizowany w Politechnice Radomskiej przez Ośrodek Informatyki i Promocji. Celem projektu jest rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wpierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki.

Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych:

 • wideokonferencji,
 • eduroam,
 • kampusowych,
 • powszechnej archiwizacji,
 • naukowej interaktywnej telewizji

dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce.

 

EDUROAM

Usługa eduroam to system prostego i bezpiecznego roamingu adresowany do osób związanych ze środowiskiem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji korzystających z eduroam, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Zasadniczą cechą usługi eduroam jest z jednej strony ochrona prywatności użytkownika, przede wszystkim informacji o lokalizacji, w której aktualnie przebywa, a z drugiej strony zapewnienie identyfikacji użytkownika w wypadku, gdyby dopuścił się on naruszenia prawa.

KORZYŚCI

 • dostęp użytkowników do sieci we wszystkich jednostkach, na terenie których jest uruchomiona usługa eduroam,
 • dostęp użytkowników do sieci za pomocą jednego konta,
 • we wszystkich lokalizacjach użytkownik otrzymuje taki samzestaw dostępnych usług jak w jednostce macierzystej.

Usługa jest już dostępna na wszystkich wydziałach Politechniki Radomskiej, w budynku Biblioteki Głownej oraz w budynku Auli Głównej. W najbliższym czasie usługa zostanie rozbudowana, poprzez zwiększenie liczby punktów dostępowych w budynkach.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do sieci EDUROAM prosimy o kontakt z Centrum Sieciowo-Komputerowym
tel. (48) 3617826 lub przez stronę www.eduroam.pr.radom.pl.

 

Centrum Wideokonferencyjne

Usługi wideokonferencji wychodzą naprzeciw potrzebie szybkiej i bezpiecznej komunikacji. Chociaż nic nie zastąpi bezpośrednich osobistych kontaktów, to jednak ze względu na ograniczone zasoby czasowe i dzielące odległości, jak również koszty związane z podróżami, nie zawsze są one możliwe. Nowoczesny system wideokonferencyjny powstały w ramach projektu PLATON, wraz z wprowadzeniem obrazu wysokiej jakości High Definition (Full HD) oraz szerokopasmowego dźwięku, umożliwia uzyskanie wrażenia niemal naturalnej rozmowy i wirtualnych spotkań pomiędzy wieloma osobami pomimo dzielących je odległości.

System umożliwia połączenia "punkt-punkt", jak i połączenia wielopunktowe pomiędzy wieloma lokalizacjami w Polsce i na świecie, zaś interaktywna aplikacja internetowa umożliwia rezerwację zasobów wideokonferencyjnych przez użytkowników.

KORZYŚCI

 • wysokiej jakości usługa Full HD wraz z szerokopasmowym dźwiękiem,
 • intuicyjny interfejs rezerwacji systemu wideokonferencji,
 • dostęp do dedykowanych pokojów wideokonferencyjnych w 21 miastach akademickich w Polsce,
 • dostęp do usługi wideokonferencji z dowolnego miejsca na świecie z komputera z zainstalowanym oprogramowaniem wideokonferejcyjnym,
 • redukcja kosztów i czasu spędzonego na podróżach,
 • redukcja kosztów połączeń telefonicznych,
 • szyfrowanie transmisji zapewniające bezpieczeństwo wideokonferencji,
 • możliwość rejestracji i archiwizacji wideokonferencji w celu późniejszego odtwarzania,
 • możliwość realizacji 80 jednoczesnych połączeń oraz możliwość jednoczesnego przekazywania dwóch strumieni danych (wideokonferencja oraz transmisja drugiego źródła obrazu i dźwięku, np. prezentacja).

Rezerwację i zestawienie zasobów wideokonferencyjnych umożliwia interaktywna aplikacja internetowa dostępna z poziomu przeglądarki WWW. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników systemu, jednak zakres udostępnianych funkcji zależny jest od poziomu uprawnień danego użytkownika. Każdy zarejestrowany użytkownik, niezależnie od uprawnień, ma zagwarantowany dostęp do podstawowego systemu rezerwacji zasobów wideokonferejcyjnych, dzieki czemu będzie mógł zestawiać wideokonferencje i rezerwować zasoby sprzętowe infrastruktury wideokonferencyjnej sieci PIONIER, zapraszać osoby do udziału w wybranej wideokonferencji, wprowadzać ograniczenia dla uczestników, możliwe w różnych wersjach językowych.

Portal wideokonferencyjny sieci PIONIER dostępny jest po adresem www.vc.pionier.net.pl.

W Politechnice Radomskiej terminal Centrum Wideokonferencyjnego zlokalizowany jest w budynku Biblioteki Głównej, w sali nr 124. Przyjęte rozwiązanie systemu wideokonferencji jest elastyczne i umożliwia potencjalne inne jego zastosowania, jak również późniejszą rozbudowę systemu. Oprócz głównego monitora, wielkości 52 cale, istnieje możliwość podłączenia do terminala drugiego monitora lub projektora do prezentacji komputerowych. Kamera jest zdalnie sterowana z szerokim zakresem wyboru kierunku, pochylenia i powiększenia, z możliwością zapamiętania najczęściej używanych ustawień. Oprócz głównej kamery i mikrofonu istnieje możliwość podłączenia dodatkowo komputera PC, drugiej kamery, odtwarzacza DVD, itp.

Rezerwacja terminala - Centrum Sieciowo-Komputerowe tel. (48) 3617826.

 

Usługi kampusowe

Celem usług kampusowych jest upowszechnienie wykorzystania infrastruktury obliczeniowej w środowisku naukowym na drodze udostępniania platformy zaawansowanych usług informatycznych o zasięgu ogólnokrajowym. Dzisiejszy rynek aplikacji i usług ewoluuje w kierunku zwiększenia wykorzystania zasobów zdalnych, co umożliwia docelowym użytkownikom skupienie się na samej funkcjonalności, a nie na zarządzaniu infrastrukturą potrzebną do jej uruchomienia. Ponadto centralne przetwarzanie danych pozwala na efektywniejsze wykorzystanie sprzętu.

Usługi kampusowe zbudowane są w oparciu o nowoczesną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specjalistycznych aplikacji, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach. W szczególności, pozwala to zaoferować następującą funkcjonalność usług:

 • zdalną pracę z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows;
 • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika, np. naukowca, programisty czy grafika;
 • możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów lub naukowców korzystających z określonych aplikacji;
 • zlecanie zadań wsadowych, np. animacji scen, wizualizacji.

Wybór technologii, konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania aplikacyjnego został wykonany z uwzględnieniem parametrów funkcjonalno-ekonomicznych oraz wymagań użytkowników.

Dostęp użytkownika do systemu odbywa się w sposób jednolity, niezależny od jego fizycznej lokalizacji. Umożliwia to nadrzędna warstwa zarządzania zasobami, odpowiedzialna za kierowanie żądań użytkowników do odpowiednich klastrów lokalnych i w dalszej kolejności do ich węzłów. Najłatwiej zobrazować to za pomocą interfejsu użytkownika, którego centralnym punktem jest portal, umożliwiający zakładanie tzw. rezerwacji, czyli żądań dostępu do określonych zasobów w konkretnych terminach czasowych. Przyjęta została taka właśnie koncepcja, która z jednej strony odwzorowuje normalny tryb pracy odbiorców usług (np. wykorzystywanie wirtualnych laboratoriów w określonych dniach przez cały semestr), a z drugiej umożliwia maksymalne wykorzystanie ograniczonych przecież zasobów sprzętowych dostępnych w ramach projektu.

Po zaakceptowaniu przez system rezerwacji użytkownika, otrzyma on dostęp do panelu umożliwiającego uruchamianie wybranych wcześniej aplikacji lub dostęp do maszyny wirtualnej.
Uzyskanie takiej funkcjonalności jest możliwe poprzez działający w tle system rezerwacji zasobów, który na podstawie bazy danych rezerwacji (wypełnianej przez użytkowników portalu) zestawia w odpowiednim czasie wymagane zasoby.

W chwili obecnej w ramach naszego ośrodka można uzyskać dostęp do aplikacji Matlab 2011b oraz Mathcad Prime 1.0, natomiast docelowo będą to również:

 • Maple 15
 • Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium
 • Statistica 12
 • Intel Cluster Studio 2011
 • MS SQL Server 2008 R2
 • Visual Studio 2010
 • Autodesk 2012

Lista wszystkich jednostek w których działają lokalne klastry jest dostępna pod adresem
http://cloud.pionier.net.pl/
Portal usługi kampusowej działającej w naszej jednostce oraz instrukcja korzystania z usług kampusowych jest dostępna pod adresem http://www.platon.pr.radom.pl/
 

 

 

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji