Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Kalendarz Studencki 2011/2012    

Studenci » Organizacja roku akademickiego »

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

 


Rok akademicki 2011/2012 rozpoczyna się 30 września 2011 roku i trwa do 15 czerwca  2012 roku.

 

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym rozpoczynają się 30 września 2011 roku i trwają
do 31 stycznia 2012 roku - zobacz kalendarz

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim rozpoczynają się 20 lutego 2012 roku i trwają
do 15 czerwca 2012 roku - zobacz kalendarz

Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego (roku) 21 września 2012 roku - nie dotyczy semestru dyplomowego.

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji