Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Kalendarz Studencki 2012/2013    

Studenci » Organizacja roku akademickiego »

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

 


Rok akademicki 2012/2013 rozpoczyna się 1 października 2012 roku i trwa do 30 września 2013 roku.

 

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym rozpoczynają się 1 października 2012 roku i trwają
do 29 stycznia 2013 roku - pobierz kalendarz.

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim rozpoczynają się 21 lutego 2013 roku i trwają
do 18 czerwca 2013 roku - pobierz kalendarz.

Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego (roku) 22 września 2013 roku - nie dotyczy semestru dyplomowego.

 

Organizacja roku akademickiego 2011/2012

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji