Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Domy studenckie    

Studenci »

Domy studenckie
Ceny za wynajem pokojów w DS
Kontakt

Uwaga! 10 maja 2015 roku mija termin składania wniosków o miejsce w akademiku!

Wnioski o miejsce w Domu Studenta na nowy rok akademicki 2015/2016
wypełniamy tylko elektronicznie (bez drukowania wniosku) ***
po zalogowaniu się do swojego konta w systemie Wirtualna Uczelnia.

Przypominamy, że w myśl Regulaminu(…) pomocy materialnej wysokość dochodu w rodzinie student zgłasza na zasadzie oświadczenia (nie są wymagane zaświadczenia o dochodzie).

O wynikach wstępnej kwalifikacji do akademików poinformujemy drogą e-mailową.
___
***) UWAGA! Studenci, którzy są w tej chwili na ostatnim semestrze studiów pierwszego lub drugiego stopnia, a chcą w kolejnym roku akademickim 2015/2016 kontynuować zamieszkanie w akademiku – dodatkowo składają w Dziale Spraw Studenckich wydrukowany wniosek (wydrukuj wniosek z systemu WU lub pobierz: doc, pdf). W przypadku takich osób sam wniosek elektroniczny nie gwarantuje uwzględnienia w przydziale miejsc – z chwilą gdy student przeniesiony zostanie do bazy archiwalnej lub bazy absolwentów.

Osoby, które nie są studentami Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu i z tego powodu nie mogą złożyć elektronicznego wniosku o miejsce w akademiku (absolwenci, studenci innych uczelni i inni) – składają do Działu Spraw Studenckich podanie w wersji papierowej (pobierz wniosek: docpdf).

Przypominamy, że podobnie jak w poprzednich latach – studenci, którzy we wstępnym przydziale zakwalifikowani zostaną do otrzymania miejsca w DS-ach na przyszły rok akademicki – obowiązani będą wpłacić zadatek 94,- zł na poczet opłaty za październik w terminie do 31 sierpnia 2015 r. Miejsca studentów, którzy nie dokonają terminowo wpłaty zadatku będą traktowane jako wolne.

Instrukcja wypełnienia elektronicznego wniosku [plik pdf]

Uwaga! Studenci, którzy dopiero zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów w okresie wakacyjnym zostaną odrębnie powiadomieni o sposobie i terminie składania wniosków o akademik – planowany przydział on-line
w terminie nie krótszym niż do końca sierpnia 2015 r.

Informacji udziela:
Dział Spraw Studenckich UTH Rad.,
Malczewskiego 29 pok. nr 29 (budynek Rektoratu),
tel. (48) 361-73-87, 361-70-38, 361-70-39

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji