Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum

Przedmioty ogólnouczelniane    

Studenci »

WolnyOferta przedmiotów dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskichOferta przedmiotów dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
WolnyOferta przedmiotów dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia Oferta przedmiotów dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia
WolnyOferta przedmiotów dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskichOferta przedmiotów dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
WolnyOferta przedmiotów dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia Oferta przedmiotów dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia

 

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 zobowiązani są do wyboru przedmiotu  humanistycznego/społecznego z oferty ogólnouczelnianej (*)  w wymiarze:

 

  • 30 godzin (2 punkty ECTS) - studia  I stopnia, studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - stacjonarne, 
  • 15 godzin (2 punkty ECTS) - studia I stopnia, studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - niestacjonarne.

     
     

Wybór przedmiotów odbywa się drogą elektroniczną poprzez system Wirtualna Uczelnia.

Zapisy na przedmioty humanistyczne/społeczne realizowane w semestrze zimowym
w roku akademickim 2020/2021  odbędą się w dniach:

  • od dnia 29.06.2020r. do dnia 05.07.2020r. - wyboru dokonują studenci studiów I stopnia oraz studenci jednolitych studiów magisterskich,
  • od dnia 06.07.2020r. do dnia 09.07.2020 r. - wyboru dokonują studenci studiów II stopnia.

 

UWAGA:

Student wybiera jeden przedmiot z oferty przedmiotów dostępnych dla danego kierunku studiów.

Nie można wybrać przedmiotu, na który student uczęszczał i zaliczył w poprzednich semestrach.

Uruchomione zostaną przedmioty, na które zapisze się największa liczba studentów. 

Studenci, którzy nie dokonają zapisu w podanym termine zostaną losowo zapisani na przedmiot, na którym zostały wolne miejsca.

Wszelkie zmiany i komunikaty dotyczące wyboru przedmiotów dostępne będą na stronie uczelni www.uniwersytetradom.pl w zakładce Studenci -> Oferta Przedmiotów Ogólnouczelnianych.
 

 

Studenci po zalogowaniu się do systemu Wirtualna Uczelnia dokonują wyboru przedmiotu wg poniższej instrukcji:

Prosimy o postępowanie według następujących kroków:
1) zalogowanie do systemu Wirtualna Uczelnia jako student na www.euczelnia.uniwersytetradom.pl,
2) wybranie z menu pozycji Wybory -> Wybór przedmiotów
3) jeżeli przedmiot jest realizowany na następnym semestrze to wybrać przycisk „Pokaż wybór na następny semestr”,
4) w „Grupie przedmiotów” kliknąć ikonę strzałki w prawo w kwadracie (w kolumnie Akcja) w wierszu z nazwą grupy przedmiotów do wyboru i określonym terminem wyborów,
5) kliknąć na ikonę kółka przy przedmiocie rozwijając formy zajęć, a następnie kliknąć ikonę strzałki do góry w kwadracie (w kolumnie Wybierz), przenosząc w ten sposób na prawą stronę dostępne formy przedmiotu (np. Wykład i Ocena końcowa),
6) kliknąć przycisk „Zapisz ostateczny wybór” akceptując wybór, przedmioty wybrane pojawią się po prawej stronie w grupie „Przedmioty wybrane”, pojawi się komunikat o dokonaniu wyboru,
nazwa statusu zmieni się z "Niezarejestrowany" na "Zarejestrowany - I tura",.
7) w przypadku osiągnięcia limitu zapisu na przedmiot nie będzie możliwości jego wyboru i należy wybrać inny przedmiot.

 

(*) dotyczy kierunków, które mają przedmiot (do wyboru z oferty ogólnouczelnianej) w programie studiów.

 

 

 

W przypadku wystąpienia błędów lub problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy z Centralnym Punktem Informacji.

Centralny Punkt Informacji
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
ul. Malczewskiego 29 (Rektorat), pok. 4
26-600 Radom
tel. 48 361 80 00
fax. 48 361 80 01
e-mail: cpi@uthrad.pl

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji