Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Przedmioty ogólnouczelniane    

Studenci »

WolnyOferta przedmiotów dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskichOferta przedmiotów dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
WolnyOferta przedmiotów dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia Oferta przedmiotów dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia
WolnyOferta przedmiotów dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskichOferta przedmiotów dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
WolnyOferta przedmiotów dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia Oferta przedmiotów dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia

 

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022 zobowiązani są do wyboru przedmiotu  humanistycznego/społecznego z oferty ogólnouczelnianej (*)  w wymiarze:

  • 30 godzin (2 punkty ECTS) - studia  I stopnia, studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - stacjonarne, 
  • 15 godzin (2 punkty ECTS) - studia I stopnia, studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - niestacjonarne.

     

Wybór przedmiotów odbywa się drogą elektroniczną poprzez system Wirtualna Uczelnia.

Zapisy na przedmioty humanistyczne/społeczne realizowane w semestrze zimowym
w roku akademickim 2022/2023  odbędą się 
w dniach 28 VI - 5 VII 2022 r.

UWAGA:

Student wybiera jeden przedmiot z oferty przedmiotów dostępnych dla danego kierunku studiów.

Nie można wybrać przedmiotu, na który student uczęszczał i zaliczył w poprzednich semestrach.

Uruchomione zostaną przedmioty, na które zapisze się największa liczba studentów. 

Studenci, którzy nie dokonają zapisu w podanym termine zostaną losowo zapisani na przedmiot, na którym zostały wolne miejsca.

Wszelkie zmiany i komunikaty dotyczące wyboru przedmiotów dostępne będą na stronie uczelni www.uniwersytetradom.pl w zakładce Student i Studia -> Przedmioty ogólnouczelniane.

 

Studenci dokonują wyboru przedmiotu wg poniższej instrukcji:
 

1) zalogowanie do systemu Wirtualna Uczelnia na www.euczelnia.uniwersytetradom.pl,

2) wybranie z menu pozycji „Wybory -> Wybór przedmiotów”,

3) jeżeli przedmiot jest realizowany na następnym semestrze – wybrać przycisk „Pokaż wybór na następny semestr”,

4) w „Grupie przedmiotów” kliknąć ikonę strzałki w prawo w kwadracie (w kolumnie Akcja) w wierszu z nazwą grupy przedmiotów do wyboru i określonym terminem wyborów,

5) kliknąć na ikonę niebieskiego kółka przy przedmiocie rozwijając formy zajęć, a następnie kliknąć ikonę strzałki do góry w kwadracie (w kolumnie Wybierz), przenosząc w ten sposób na prawą stronę dostępne formy przedmiotu (np. Wykład i Ocena końcowa),

6) kliknąć przycisk „Zapisz wybór” akceptując wybór, przedmiot(y) wybrany(e) pojawi(ą) się po prawej stronie w grupie „Przedmioty wybrane”, pojawi się komunikat o dokonaniu wyboru, nazwa statusu zmieni się z "Niezarejestrowany" na "Zarejestrowany - I tura" lub "Trwa wybór".

7) w przypadku osiągnięcia limitu zapisu na przedmiot nie będzie możliwości jego wyboru i pojawi się komunikat, że nie można zapisać zmian, wtedy należy wybrać inny przedmiot,

8) w przypadku konieczności zmiany przedmiotu należy kliknąć w grupie „Przedmioty wybrane” kółko z „X” w kolumnie „Usuń” przy przedmiocie do usunięcia (o ile opcja ta jest dostępna) a następnie wybrać nowy przedmiot wg punktu 5.

 

(*) dotyczy kierunków, które mają przedmiot (do wyboru z oferty ogólnouczelnianej) w programie studiów.

 

 

 

W przypadku wystąpienia błędów lub problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy z Centralnym Punktem Informacji.

Centralny Punkt Informacji
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
ul. Malczewskiego 29 (Rektorat), pok. 4
26-600 Radom
tel. 48 361 80 00
fax. 48 361 80 01
e-mail: cpi@uthrad.pl

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji