Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Kalendarz Studencki 2013/2014    

Studenci » Organizacja roku akademickiego »

 ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

 


Rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 1 października 2013 roku i trwa do 30 września 2014 roku.

 

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym rozpoczynają się 1 października 2013 roku i trwają
do 31 stycznia 2014 roku - pobierz kalendarz.

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim rozpoczynają się 20 lutego 2014 roku i trwają
do 13 czerwca 2014 roku - pobierz kalendarz.

Ostateczny termin rejestracji na następny semestr - 21.09.2014 r. (nie dotyczy semestru dyplomowego).

 

Organizacja roku akademickiego 2012/2013

 







Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji