Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum

Komunikaty    

Studenci » Uniwersytet Trzeciego Wieku »

K O M U N I K A T         z dnia 4.11.2020 r.

W dniu 17.11.2020 r. o godz. 1615 (wtorek) odbędzie sie pierwsze spotkanie techniczne w systemie zdalnym poprzez aplikację Microsoft Teams. Wszyscy chętni, którzy podali Pani Przewodniczącej swoje adresy e-mailowe otrzymali powiadomienie o tym zdarzeniu i link do zajęć w dniu 17 listopada. Wystarczy kliknąć w link i będzie połączenie z wykładowcą.Jeśli ktoś nie otrzymał takiego powiadomienia na swoją pocztę to prosimy o telefoniczny kontakt z Panią Zuzanną Łojek Wianowską. Nowi uczestnicy również mają jeszcze szansę.

 

K O M U N I K A T      z dnia 23.10.2020 r.

Niebawem ruszą wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez internet. Aby móc uczestniczyć w wykładzie niezbędny jest komputer z kamerką i dostęp do internetu oraz posiadanie konta e-mailowego (który trzeba podać Przewodniczącej UTW). Jeżeli ktoś nie ma adresu e-mail to również może zadeklarować udział w wykładach a Informatycy z UTH utworzą konto. Prosimy o podejmowanie decyzji jak najszybciej.

 R O K   A K A D E M I C K I    U T W    2020/2021

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Technologiczno - Humanistycznym informuje, że będzie możliwość korzystania z wykładów w systemie on-line przez internet w terminie ogłoszonym w harmonogramie wykładów lub z odtworzenia wykładu w dowolnym czasie. W tym celu należy podać swój adres i-mailowy ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres poczty i-mailowej Zuzanny Łojek Wianowskiej zuzanna.lojek@wp.pl  aby uzyskać prawo dostępu do sieci uczelnianej.

Dostępne będą również zajęcia fakultatywne w systemie tradycyjnym z malarstwa i gimnastyki w ramach opłaty za II semestr 2019/2020. Liczebność grup będzie dostosowana do obowiązujących obostrzeń.

Zajęcia z języka angielskiego również będą dostępne w systemie on-line. Szczegóły są uzgadniane z lektorami i będą podane później.

Szczegóły w zakładce "Zajęcia fakultatywne"

ORGANIZUJEMY WYJŚCIA DO KINA  I NA KONCERTY.  INFORMACJI  PROSZĘ  SZUKAĆ W ODPOWIEDNIEJ  ZAKŁADCE.

Przewodnicząca UTW Zuzanna Łojek - Wianowska.

 **********************************************************************************************************************************************************=============================================================================================================================================

                          

       SZANOWNI  CZŁONKOWIE  UNIWERSYTETU  TRZECIEGO  WIEKU 

                           w  Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu.

 

                                    KOLEŻANKI  I  KOLEDZY

          W taki właśnie sposób, niezwykły dla tradycji naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, chciałabym w łączności z jego Kierownictwem, Panem Profesorem Krzysztofem Śmiechowskim i Panem Doktorem Władysławem Myjakiem, zakończyć ten trudny i dziwny w swojej niezwykłości rok pracy 2019/2020.

         Pandemia spowodowana aktywnością COVID-19 pociągnęła za sobą wielorakie nieprzewidywalne skutki. Dotknęła również nasze środowisko, rozluźniejąc przyjacielskie i koleżeńskie ralacje, budowane systematycznie już przez kilkanaście lat. Skutacznie uniemożliwiła nam bowiem spotkania wykładowe, sportowe, kulturowe, wycieczkowe...i wiele innych. Myślę, że wielu z nas, przeżywając sytuację - czasami dużego - ograniczenia kontaktów międzyludzkich i nie zawsze chcianej samotności, wzmocniło w sobie w tym czasie przekonanie o wartości takiej wspólnoty jak nasz Uniwersytet i - mam nadzieję - zatęskniło za nim.

          W roku akademickim 2019/20 zajęcia, zgodnie z harmonogramem pracy całego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, nie zostaną już wznowione. Natomiast oczywiście nasz UTW istnieje i działa, i w ramach swoich struktur - o ile oczywiście najrozmaitsze warunki i okoliczności prawne i sanitarne na to pozwolą - zamierza rozpocząć normalne zajęcia w przyszłym roku akademickim, prowadząc wykłady, lektoraty i działalność społeczno-kulturalną w zwyczajnej dotychczasowej formie.

          Nikt oczywiście nie jest prorokiem i nikt, co zrozumiałe, nie jest w stanie przewidzieć rozwoju wypadków związanych z pandemią. Spojrzenie wprzód opieramy więc jedynie na mocnej nadziei i niezłomnej chęci wspólnej pracy i wspólnych spotkań, które w normalnych warunkach będą dalej integrowały naszą uniwersytecko-senioralną wspólnotę.

          Do tradycji naszych dotychczasowych działań należały wrześniowe wycieczki. Proszę odwiedzać więc internetową stronę naszego UTW. Jeżeli będą odpowiednie warunki żadną mierą nie chciałabym bowiem z tej wycieczkowej tradycji, tak integrującej nasze środowisko, zrezygnować. Na dziś jest to oczywiście jeszcze w sferze planów, marzeń i "dobrych Chęci", ale gdy okoliczności na to pozwolą i organizacja będzie możliwa - na pewno i ten element naszego działania dojdzie do skutku.

          A na razie - życzę Wam Wszystkim DOBRYCH  WAKACJI, dobrych pod każdym względem, a więc - wypoczynku, odprężenia, uspokojenia wewnętrznego i zdrowia. Wspomagajmy się nadzieją przezwyciężenia zła, podtrzymujmy się przekonaniem, że jesteśmy razem w uniwersyteckiej wspólnocie, myślmy o sobie z życzliwością i cieszmy się niepłonną nadzieją powrotu do Auli Numer 5 na cotygodniowe wspólne odkrywanie świata i jego zagadek.

                                                                      Z serdecznymi pozdrowieniami dla Wszystkich i dla Każdego.

                                                                                      Zuzanna Łojek-Wianowska.

 

 

 I N F O R M A C J A

 Bilety zakupione na koncert w Szkole Muzycznej w dniu 05.04.2020 r. będą obowiązywały w dniu 13.09.2020 r.

 

 D R O D Z Y   K O L E Ż A N K I    I   K O L E D Z Y

Wszyscy jesteśmy unieruchomieni w naszych domach i pewnie już nadrobiliście wszystkie zaległe rzeczy jakie były w domu do zrobienia (niektórzy zaczęli nawet odkurzać dachy) więc chciałabym podzielić się z Wami pomysłem na jaki wpadła jedna z naszych koleżanek. Jeżeli macie coś fajnego, ciekawego czym moglibyście się podzielić z innymi, ciekawy artykuł, książkę lub inny ciekawy sposów spędzania czasu, proszę zadzwońcie lub napiszcie na moją pocztę zuzanna.lojek@wp.pl

Ciekawy artykuł

Jeżeli są osoby o których wiecie, że potrzebują pomocy np. w zakupach, bardzo proszę o kontakt ze mną. Nikt z nas nie spodziewał się, że to może tak długo potrwać. Obawiam się, że pewnie jeszcze się przedłuży ta trudna sytuacja, a nawet jak się skończy, to czy będziemy na tyle odważni by się spotkać w tym roku akademickim?.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam i oczekuję Waszego odzewu.

 

 

D R O D Z Y   K O L E Ż A N K I   I   K O L E D Z Y

Wchodzimy w bezpośrednią bliskość Świąt Wielkanocnych, tak dobrze znanych i zwykle tak radośnie i wiosennie przeżywanych. Tegoroczne są inne, wymagające od nas powagi, ale nie mogące zabić w nas wewnętrznej radości i nadziei. Doświadczenia, które przeżywamy, są trudne, ale do pokonania, bo przecież musimy jeszcze nieraz spotkać się w naszym uniwersyteckim gronie.

Życzę Wam Wszystkim, moi Drodzy, wytrwałości i spokojnej nadziei na zdrową przyszłość. Niech więzi koleżeńskie, zadzierzgnięte na naszym Uniwersytecie, podtrzymują nas dziś i pozwolą znów spotkać się jutro - już bez maseczek!

Wszystkiego dobrego z okazji Świąt Wielkanocnych dla Was i Waszych Najbliższych

życzą

Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy UTW

Zuzanna Łojek - Wianowska. 

 

 

S Z A N O W N I     P A Ń S T W O ! ! ! 

Urząd Miejski uruchomił specjalny rachunek bankowy, na który można wpłacać dobrowolne datki na walkę z koronawirusem.

Zebrane pieniądze trafią do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Zostaną przeznaczone m.in. na zakup środków ochrony osobistej, a także środków do dezynfekcji i urządzeń do odkażania pomieszczeń.

Wpłat można dokonywać na rachunek: 14 1240 3259 1111 0010 2583 6614 Urząd Miejski w Radomiu  ul. Żeromskiego 53

tel. 048 36 20 935            Szczegóły na stronie   www.radom.pl

 

 

 U W A G A  ! ! !

W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM PRZEZ RADĘ MINISTRÓW WSZYSTKICH SZKÓŁ I UCZELNI ORAZ

PLACÓWEK KULTURALNYCH WSZYSTKIE ZAJĘCIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU SĄ

ODWOŁANE NA CZAS NIEOKREŚLONY. Pieniądze za bilety do kina

zostaną zwrócone.

 

 

I N F O R M A C J A     AQUA  FITNESS

W dniach 26;27 i 28 lutego 2020 r w Biurze Sportu Urzędu Miejskiego pokój 262 będą zapisy na zajęcia AQUA FITNESS.  Zajęcia będą odbywać się w grupach max 30 osobowych na pływalniach NEPTUN; ORKA i DELFIN w Radomiu.

 Odbiór zaproszeń na BAL SENIORA w dniu 17 lutego 2020 r. w godz. 14-16 w restauracji "Parkowa". Zaproszenia będzie wydawać p. Zuzanna Łojek-Wianowska.

 W dniu 19.02.2020r. (środa) odbedzie się KARNAWAŁOWY BAL SENIORA  organizowany przez miasto. Zaproszenia imienne będą rozprowadzane po 10 lutego w kawiarni Parkowa przez przewodniczącą UTW Zuzannę Łojek - Wianowską. Termin będzie podany na stronie internetowej. Otrzymaliśmy tylko 80 miejsc więc zaproszenia będą przydzielone wg kolejności zapisu.

 U W A G A ! ! !

Pierwszy wykład po przerwie semestralnej odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 1600 Prosimy o przybycie o 1530 Będą ogłoszenia i zapisy na zajęcia w semestrze letnim.

WYJAZD NA SYLWESTRA DO WARSZAWY

W dniu 31.12.2019 r (wtorek). z placu Jagiellońskiego (na tyłach DT SENIOR) będzie podstawiony autokar który zawiezie słuchaczy UTW na uroczysty spektakl sylwestrowy. Odjazd autokaru o godzinie 1830. Prosimy o wcześniejsze przybycia i punktualny wyjazd.

  W Y K Ł A D     S P E C J A L N Y

Kierunek Lekarski Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu zaprasza na wykład otwarty PROFESORA JANA LUBIŃSKIEGO pt. "NAJNOWSZE POSTĘPY W PROFILAKTYCE I LECZENIU RAKA GRUCZOŁU SUTKOWEGO"

Wykład odbędzie się w Auli Głównej UTH Radom  w dniu 6 grudnia (piątek) o godzinie 1300 ul. Chrobrego 31.

Profesor Jan Lubiński - twórca unikatowego w skali międzynarodowej Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych, światowej sławy naukowiec, lekarz genetyk, patomorfolog i onkolog z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

 W Y C I E C Z K A   D O    T A R N O W A

18 i 19 Października 2019 r.( dwudniowa wycieczka) Wyjazd o 700 z Placu Jagiellońskiego (skwer na tyłach DT Senior). W piątek od !000 - 1430 kąpiele w Basenach Mineralnych w Solcu Zdrój - zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja. Następnie wyjazd zorganizowany do Buska Zdrój i swobodne korzystanie z atrakcji uzdrowiska. W sobotę 19-tego rano po śniadaniu przejazd do Tarnowa i zwiedzanie zabytków miasta. Obiadokolacja i powrót do Radomia. Koszt wycieczki 220 zł.

Zgłoszenia przyjmuje Zuzanna Łojek - Wianowska pod numerem  604 053 629


R O Z P O C Z Ę C I E    R O K U    A K A D E M I C K I E G O    2019/2020

01.10.2019 r. (wtorek) godz. 1530 w Auli Nr. 5 Wydziału Transportu i Elektroniki UTH w Radomiu ul. Malczewskiego 29 rozpoczynamy nowy Rok Akademicki wykładem dr inż. Emilii Klimaszewskiej " Kosmetyki dla skóry wrażliwej". Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego i przyjęcie nowych członków do grona słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędzie się 22.10.2019 r.

ROK  AKADEMICKI  2019/2020

 #######################################################################################################

K O N F E R E N C J A  !  !  !

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję "Porozmawiajmy o Geriatrii" współorganizowaną z Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu. Konferencja odbędzie się 18 maja 2019 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym - Wydział Ekonomiczny - Aula 113. Rozpoczęcie zaplanowane jest na godzinę 1100. Zapraszamy.

D Z I E Ń   O T W A R T Y  !  !  !

w Radomskim Centrum Onkologii ul. Uniwersytecka 6, będzie okazją do wykonania badań profilaktycznych w kierunku wykrycia nowotworów głowy i szyi u osób w wieku 40 - 65 lat w sobotę 11 maja w godzinach od 1000 do 1500. Zaplanowano także wykład lekarza onkologa na temat czynników ryzyka występowania raka o godz. 1130. Pacjenci będą też mieli możliwość konsultacji z psychoonkologiem, fizjoterapeutą i dietetykiem. Do nowotworów głowy i szyi zalicza się raka jamy ustnej, języka, gardła, krtani, nosa i zatok przynosowych, ucha zewnętrznego, środkowego, wewnętrznego, skóry okolic głowy i szyi.Zapisy na badania pod numerem 48 377 90 23 jeśli przez trzy tygodnie utrzymuje się choć jeden z objawów: ból gardła, chrypka, obolały język, trudności w przełykaniu, guzek na szyi, krwawy wyciek z nosa. Więcej szczegółów na stronie www.onkologiaradom.pl/aktualności. ZAPRASZAMY!!!  Dojazd autobusami 6 i 25

W Y C I E C Z K A   na wystawę Wyspiańskiego ! ! !

5.04.2019 r. (piątek) jest planowana jednodniowa wycieczka do Muzeum Narodowego w Krakowie na wystawę o Wyspiańskim oraz Dama z Gronostajem. W programie również zwiedzanie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Przewidywany koszt wycieczki 120 zł. Obiad w karczmie "Rzym" w cenie. Wyjazd o godzinie 600 z Placu Jagiellońskiego.

 B A S E N Y   M I N E R A L N E   w Solcu - Zdrój  k. Buska - Zdrój

W dniu 22 marcu 2019 r.(piątek) godz. 800 jest wyjazd do Basenów Mineralnych w Solcu-Zdrój. Szczegółowe informacje można zobaczyć na stronie www.basenymineralne.pl   Koszt przejazdu, wejściówki i obiadu na miejscu to 80 zł. Zapisy u Przewodniczącej UTW. Wyjazd jak zwykle z Placu Jagiellońskiego (na tyłach DH SENIOR).

  BAL SENIORA   -     UWAGA ! ! !

25.02.2019 r. (poniedziałek) godz. 1600 Bal Seniora. Zaproszenia do odbioru w dniu 22.02.2019 r.(piątek) w godzinach 1400  do  1600 w Kawiarni "Parkowa".

 P R O P O Z Y C J A

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu proponuje darmowe wejściówki na baseny Aquaparku NEPTUN przy ul. Wyścigowej 53 w zamian za wolontariat przy organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych. Informacje pod nr. telefonu 48 36 20 562 Pani Justyna Kamińska.

 K O M U N I K A T   dla osób uczęszczających na zajęcia plastyczne.

 1. w grudniu nie będzie już zajęć plastycznych,
 2. na zajęcia w dniu 7 stycznie 2019 r. należy przynieść dodatkowo wszystkie swoje prace, które powstały w tym semestrze. Osoby, które dołączyły do grupy niedawno i mają mały dorobek niech przyniosą swoje prace domowe (2 - 3 sztuki),
 3. na zajęciach w dniu 14 stycznia 2019 r będziemy się uczyć malowania olejnego od podstaw. Proszę przynieść mały blejtram lub sklejkę, papier, deskę zagruntowane formatu A-4 (gotowe można kupić w sklepach plastycznych), farby olejne, olej lniany, terpentyna.
 4. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Pan dr Łukasz Rudecki składa wszystkim uczestnikom zajęć plastycznych Najlepsze Życzenia Świąteczne i Noworoczne.

 N A U K A  P Ł Y W A N I A ! ! ! 

W semestrze zimowym przewidujemy nowe zajęcia fakultatywne a mianowicie NAUKĘ  PŁYWANIA  w AQUAPARK Radom (obok Galerii Słonecznej). Zajęcia poprowadzi Pani Ewa Wołoszyn w każdy poniedziałek o godzinie 1230. Koszt za cały semestr 45 zł. Bilety wstępu na basen we własnym zakresie wg. obowiązującego cennika (obecnie 6 zł za godzinę). Zgłoszenia będą przyjmowane do końca stycznia 2019 r.   Z a p r a s z a m y.

 W Y C I E C Z K A   na wystawę El Greco ! ! !

W dniu 30.11.2018 r.(piątek) godz. 630 jest planowany wyjazd na wystawę "ARS SACRA EL GRECO"  do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. W drodze powrotnej odwiedzimy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Na zakończenie - pyszny obiadek. Zbiórka uczestników na placu Jagiellońskim o godz. 615. Koszt uczestnictwa - 100 PLN.

 W Y C I E C Z K A  ! ! !

do Krajna i na Św. Krzyż w dniu 17.10.2018 r. (środa).  Wyjazd z parkingu przy Placu Jagiellońskim o godzinie 700 . Koszt 90 zł. W programie zwiedzanie Parku Miniatur w Krajnie i Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - Sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego, taras widokowy. Wyjazd z parkingu na górę kolejką elekrtyczną. Obiad w cenie. 

Z wielkim zadowoleniem informujemy, że we wtorek 2 października 2018 r. rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Technologiczno - Humanistycznym wspaniałym wykładem Pani dr Jolanty Markwart na temat życia Karola Marksa cz.2 gęsto przeplatany uroczymi anegdotami z życia. Wypełniona po brzegi Aula (200 osób) często nagradzała Panią Doktor zasłużonymi, gromkimi brawami. Kolejne spotkanie z naszą  ulubioną wykładowczynią już za miesiąc.

W najbliższy wtorek 9 października będziemy mogli wysłuchać równie ciekawego wykładu Pani mgr Anny Łaszanowskiej z zakresu sztuki Romantyzmu.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego UTW w UTH odbędzie się 23.10.2018 r. Wykład Inauguracyjny na temat życia ludzkiego w aspekcie bezpieczeństwa drogowego wygłosi prof. dr hab. inż. Tadeusz Dyr.

  UWAGA!

ZAPRASZAMY  NA  WYKŁAD  W  DNIU  2  PAŹDZIERNIKA  2018r. o godzinie 1600. PRZED  WYKŁADEM  OD 1530  BĘDZIE  SERIA OGŁOSZEŃ  O  ZAJĘCIACH  FAKULTATYWNYCH  I  KULTURALNYCH.  WYKŁAD  ODBĘDZIE  SIĘ  W  AULI  NR. 5  WYDZIAŁU  TRANSPORTU  I  ELEKTROTECHNIKI  UNIWERSYTETU  TECHNOLOGICZNO - HUMANISTYCZNEGO w RADOMIU  PRZY  UL. MALCZEWSKIEGO 29.

 Wyjazd na wycieczkę do Torunia, Kruszwicy i Gniezna w dniu 07 - 09.09.2018 w piątek o godzinie 6:30 z parkingu przy Placu Jagiellońskim (jak zwykle). Zbiórka uczestników o godzinie 6:15. Ręczniki będą w hotelu - proszę nie zabierać. Proszę o punktualne przybycie.

UWAGA!

W dniach 07. - 08. września 2018 r. planowana jest wycieczka na trasie Toruń - Kruszwica - Gniezno
Program wycieczki: Toruń - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, nocleg; Kruszwica - rejs po jeziorze Gopło, zwiedzanie Kolegiaty; Gniezno - zwiedzanie miasta.
Koszt wycieczki ok. 250 - zł.  W cenie śniadania, obiadokolacje i bilety wstępu.
Zapisy na wycieczkę telefonicznie w dniach 15, 16, 17. sierpnia 2018 r. na numer p. Zuzanny Łojek-Wianowskiej tj. 604 053 629
W dniach 20. i 21. sierpnia 2018 r. p. Zuzanna Wianowska będzie przyjmowała wpłaty na wycieczkę w kawiarni PARKOWA.
Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie informacji o wycieczce osobom, które nie mają dostępu do internetu.
Istnieje możliwość wydłużenia wycieczki do trzech dni przy niewielkim wzroście kosztów jeśli będzie takie zainteresowanie. Opinie w tej kwestii - przy zapisie.
 
UWAGA!
Zakład Doskonalenia Zawowowego - Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu na zlecenie Gminy Miasta Radomia realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. Przeprowadzenie kampanii o niebezpieczeństwach związanych z tlenkiem węgla wśród radomskich seniorów, w tym zakup czujników czadu.
Bezpłatne czujniki czadu są wydawane dla mieszkańców Radomia w wieku 65+, którzy w swoich mieszkaniach posiadają urządzenia grzewcze z otwartą komorą spalania (np. piecyki łazienkowe, piece gazowe, piece opalane drewnwm, węglem itp.)
Karty zgłoszenia można pobrać i złożyć w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Radomiu przy ul Saskiej 4/6 pokój C104 lub w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 pokój 114 lub 180.
 
UWAGA!!!!!        ZMIANA   GODZINY   WYJAZDU!!!!   PROSZĘ POWIADOMIĆ ZNAJOMYCH!!!!!
 
 Wycieczka do Tarnowskich Gór i Pszczyny: 21.06.2018 r. (czwartek),  zbiórka godz. 530 wyjazd godz. 545 parking przy pl. Jagielońskim. Koszt wycieczki 140 zł. (opłata na wykładzie w dniu 29.05. - wtorek). Szczegóły dotyczące wycieczki w zakładce "POZOSTAŁE IMPREZY). Temperatura w kopalni ok. 10o C.
 
UWAGA w dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) planowana jest jednodniowa wycieczka: Tarnowieskie Góry - Pszczyna (Pałac Cesarski). Wyjazd ok. godziny 6,30. Koszt wycieczki zostanie podany w najbliższym czasie.

UWAGA  termin wycieczki w Góry Świętokrzyskie ulegnie zmianie i zostanie podany w terminie późniejszym.

W dniu 07.06.2018 r. (czwartek) planowana jest jednodnowa wycieczka na trasie: Radom - Chęciny (Centrum Leonarda Da Vinci) - Kielce (Muzem Narodowe) - Święty Krzyż - Święta Katarzyna - Opatów - Wąchock - Radom.  Szczegóły będą podane w terminie późniejszym. Zapisy na wycieczkę na wtorkowych wykładach.

 W dniu 26.06.2018 r. (wtorek) zakończenie roku akademickiego odbędzie się w Muzeum Gombrowicza we Wsoli. W programie: m. in. zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem (dla członków UTW nieodpłatne). Dojazd na własny koszt. Zapisy na wyjazd na wtorkowych wykładach.

 W dniach 06., 07. 09.2018 r. (czwartek, piątek) planowana jest dwudniowa wycieczka na trasie: Radom - Gniezno - Biskupin - Kruszwica - Strzelno - Ostrów Lednicki - Płock - Radom (trasa może ulec zmianie). Szczegóły podane zostan w terminie późniejszym. Zapisy na wtorkowych wykładach.

UWAGA   w związku z małą ilością chętnych zostaje odwołana wycieczka Kalwaria Zebrzydowska - Kraków. Osoby, które wpłaciły pieniądze otrzymają ich zwrot 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) przed wykładem.

20, 21.04.2018 r. (piątek, sobota) organizowana jest wycieczka Kalwaria Zebrzydowska - Wadowice - Kraków. Cena wycieczki 220- zł. W ramach wycieczki zwiedzanie wystawy "Wyspiański" w Muzeum Narodowym w Krakowie. Szczegóły dotyczące wyjazdu w zakładce "Pozostałe imprezy".

11.01.2018 r. (czwartek)  6:30 Wyjazd do Poznania na wystawę "FRIDA NA ZAMKU" z parkingu przy Placu Jagirllońskim. Od 12-tej - zwiedzanie wystawy. O 15-tej zwiedzanie Zamku a o 16-tej obiad w restauracji "PRZY BAMBERCE". Przewidywany czas powrotu ok 22-giej.

UWAGA  zajęcia z języka angielskiego  z mgr Renatą Achremczyk nie odbędą się dniach 25.10.2017 r. i 02.11.2017 r.  (grupa średniozaawansowana i początkująca).  Następne zajęcia w dniu  09.11.2017 r.

 UWAGA  w związku z ogłoszonymi godzinami rektorskimi w dniach 31.10.2017 r. (wtorek)  i  02.11.2017 r. (czwartek)  nie będzie zajęć   z gimnastyki i języka angielskiego.

 UWAGA  wyjazd do Domaniowa w dniu 14.10.2017 r. (sobota) o godz. 11.45  z parkingu Placu Jagiellońskim.

WYJAZD INTEGRACYJNY DO DOMANIOWA w dniu 14.10.2017 r. (sobota) o godz. 11:00 z parkingu przy Placu Jagiellońskim. Przewidywany powrót około godz. 17-tej.   Opłata 15 zł.

 03.10.2017 r. (wtorek) godz. 16:00 w Auli Nr. 5  Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTH w Radomiu ul. Malczewskiego 29 Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpocznie nowy Rok Akademicki wykładem (zgodnie z harmonogramem). Przed wykładem zostaną podane wszystkie informacje o działalności fakultatywnej i kulturalnej w bieżącym semestrze. Zarząd prosi słuchaczy o wcześniejsze przybycie. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego i przyjęcie nowych członków do grona słuchaczy UTW odbędzie się w dniu 17.10.2017 r.

 WYCIECZKA W GÓRY planowany termin 29.09.2017 r. (może ulec zmianie jeśli pogoda będzie nieodpowiednia)

Wyjazd w góry w piątek o godzinie 12 - tej z ul. Malczewskiego 29 (parking na tyłach gmachu Rektoratu) - przejazd do Ochotnicy Górnej ok. 18 - tej zakwaterowanie w pokojach. Obiadokolacja.

Sobota 30.09 - śniadanie o godzinie 8:00 i wyjście na TURBACZ. Powrót ok. 17-tej. Obiadokolacja.

Niedziela 1.10 - śniadanie o godzinie 8:00 i wyjazd do miejscowości SROMOWIEC na spływ PRZEŁOMEM DUNAJCA w Pienińskim Parku Narodowym na tratwach góralskich. Zwiedzanie SZCZAWNICY, obiad i powrót do Radomia.

Koszt wycieczki przy min. 40 uczestników to 250 zł od osoby.

Organizatorem wycieczki jest Zastępca Kierownika UTW dr Władysław Myjak - przewodnik górski i ratownik GOPR. Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie informacyjne i zapisy (z gotówką) w dniu 19.09.2017 o godzinie 15:00 w auli wykładowej UTW (gdzie zawsze mamy wykłady). Jeśli pogoda w planowanym terminie będzie nieodpowiednia (informacje GOPR) to termin wyjazdu zostanie przełożony na następny weekend.

 

20.06.2017 r. (wtorek) ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UTW Radom odbędzie się w "KRÓLEWSKICH ŹRÓDŁACH". Dla członków UTW uczestnictwo jest nieodpłatne, natomiast dla pozostałych chętnych - koszt udziału wynosi 20 PLN. Zapisy na wyjazd do Królewskich Źródeł podczas wtorkowych wykładów u Przewodniczącej UTW Zuzanny Łojek-Wianowskiej.

 • Wyjazd z Placu Jagiellońskiego (przed Teatrem) o godzinie 10:00 WTOREK!

 

 

  W dniu 30 maja 2017 r. na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im.Kazimierza Pułaskiego w Radomiu dokonano wyboru nowej Rady Samorządu Słuchaczy na kadencję 2017-2020.

W skład nowej Rady weszli:

 • Zuzanna Łojek-Wianowska   -   Przewodnicząca
 • Anna Bruzda                              -   Sekretarz
 • Stanisława Musiałek               -    Skarbnik
 • Lucjan Dryja                               -    Członek
 • Elżbieta Kocun                           -    Członek
 • Witold Soból                               -    Członek
 • Ewa Suwała                                -    Członek

 

 

 

 

Zawiadomienie

o Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im.Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 

 

Rada Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zgodnie z pkt 1 Rozdziału IV Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im.Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

zwołuje Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UTW w dniu 30.05.2017 r. o godz. 16.00

w auli nr 5 Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTH w Radomiu przy ulicy Malczewskiego 29

 

 

Proponowany Porządek Zebrania

 

 

 1. Otwarcie Zebrania i wybór Sekretarza Zebrania
 2. Zapoznanie się z regulaminem Zebrania
 3. Wybór Komisji:

- mandatowo- skrutacyjnej

- uchwał i wniosków

 1. Przyjęcie porządku obrad - głosowanie

     5. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej o ważności obrad Zebrania

     6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Samorządu Słuchaczy UTW z        

         działalności w okresie pełnienia kadencji Rady 2013-2017 – głosowanie

     7. Udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Samorządu Słuchaczy-    

         głosowanie

     8. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady   Samorządu Słuchaczy –

         samoprezentacja kandydatów

 9.  Wybór członków Rady Samorządu Słuchaczy

    10.  Dyskusja, wnioski

    11. Przedstawienie Protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej i ogłoszenie 

          wyników wyborów

    12.  Przedstawienie Protokołu Komisji uchwał i wniosków

    13. Zamknięcie obrad Zebrania                      

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                              Samorządu Słuchaczy

 

                                                                                            Zuzanna Łojek Wianowska

 

 

 

 

 UWAGA!    SPEKTAKL   TEATRALNY " CZŁOWIEK Z LA MANCHY"   ZOSTAŁ  ODWOŁANY.  Osoby, które dokonały wpłaty na bilety proszone są o kontakt z Panią Anną Matuszewską celem zwrotu pieniędzy.

 

 

 Data publikacji:29.03.2017

 

 

 WYJAZD NA BASENY TERMALNE DO MSZCZONOWA

Informujemy, że zbiórka uczestników zapisanych na wyjazd na baseny termalne w Mszczonowie jest w dniu

27 lutego 2017 r. o godz. 8.45 na placu Jagiellońskim

 

 

TERMY   MSZCZONÓW

W dniu 27 lutego 2017r. (poniedziałek) planowany jest wyjazd na baseny termalne do Mszczonowa.

Koszt wyjazdu 10 zł, co stanowi promocyjną cenę biletu za dwie godziny kąpieli.

Chętni proszeni są o wpłatę najpóźniej do 31 stycznia 2017 r.

Szczegóły wyjazdu podane zostaną na najbliższym wykładzie.

 

 

Informujemy, że zajęcia z języka angielskiego dla średniozaawansowanych prowadzone przez panią mgr Renatę Achremczyk

będą się rozpoczynać o godz. 13.30 we czwartek.

 

 

29 listopada 2016 r. organizowane jest SPOTKANIE ANDRZEJKOWE.

Impreza odbędzie się w restauracji "Cechowianka" o godz.. 18.00. Koszt 50 zł od osoby.

Chętni proszeni są o zapisywnie się i wpłatę pieniędzy po wykładzie 8 listopada 2016 r. u skarbniczki UTW.

 

 

 

Data publikacji:02.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Seniora

 

KOMENDA MIEJSKA POLICJI

W RADOMIU

zaprasza w dniu 25 października 2016 r. o godz. 14.00

na ognisko i inne atrakcje

do Stowarzyszenia Centrum Młodzieży "ARKA"

pl. Stare Miasto 2

 

 

Mile widziany strój sportowy

 

 

Data publikacji:17.10.2016

 

 

Informujemy, że rozpoczynają się w UTW zajęcia fakultatywne. I tak:

 

GIMNASTYKA - 

Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 20 października 2016 r. ( czwartek) o godz. 11.45 w małej hali przy ulicy Chrobrego. Zajęcia poprowadzi mgr Lidia Peryt. Następne spotkania w kolejne czwartki.

Zapisy trwają nadal. Koszt 45 zł/semestr

 

JĘZYK ANGIELSKI DLA ZAAWANSOWANYCH -

 

Zajęcia rozpoczynają się 20 października 2016 r. ( czwartek)  na Wydziale Ekonomicznym w sali 301, przy ulicy Chrobrego o godz 12.00

Zajęcia prowadzi mgr Joanna Łącka

Koszt zajęć 70 zł/semestr

 

JĘZYK ANGIELSKI DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH -

 

Zajęcia rozpoczną się 27 października 2016 r. ( czwartek) o godz. 14.00 na Wydziale Materiałoznastwa Technologii i Wzornictwa przy ulicy Chrobrego.

Zajęcia prowadzić będzie mgr Renata Achremczyk

Koszt zajęć 70 zł/semestr

 

Data publikacji:14.10.2016

 

 

 Kolejny rok akademicki na naszym Uniwersytecie rozpoczynamy  11 października 2016 r. o godzinie 16.00 w gmachu Wydziału Transportu i Elektrotechniki przy ul. Malczewskiego 29  wykładem, który  poprowadzi Krzysztof Starnawski.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 odbędzie się natomiast w dniu 18 października 2016 r.

Wykład inauguracyjny wygłosi dr Leszek Wianowski

Data publikacji:01.10.2016

 

 

 ---------

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. spotkania Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku  odbywać się będą w każdy poniedziałek o godz. 10.00

Data publikacji:11.04.2016

 

Istnieje możliwość organizowania warsztatów plastycznych z podstaw rysunku, malowania na szkle itp

Osoby zainteresowane takimi zajęciami proszone są o zgłoszenie sią do pani Zuzanny Łojek-Wianowskiej po wtorkowym wykładzie

 

---------

 W dniu 28 maja 2016r , w ramach obchodów Roku Sienkiewiczowskiego, planowana jest jednodniowa wycieczka do Oblęgorka i Kielc.

W programie zwiedzanie Muzeum Sienkiewicza w Oblęgorku i Pałacu Biskupiego w Kielach.

Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości uczestników i wynosi ok. 51-57 zł. Istnieje również możliwość zamówienia obiadu w cenie

15 zł/osobę.

Bliższych informacji o wycieczce udziela pani Lidia Przyborowska.

Data publikacji:12.03.2016

 

 

 

Pierwsze spotkanie uczestników  zajęć  z języka angielskiego odbędzie się:

Grupa początkujących -    27 października 2015 r. o godz. 14.00 na Wydziale Transportu i Elektrotrchniki przy ul Malczewskiego 29. Zbiórka obok szatni

Gr

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji