Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Praktyki studenckie    

Studenci »

Centrum Promocji Studentów i Absolwentów UTH Rad. - sprawdź aktualne oferty pracy, staży i praktyk

 

  Wydział Ekonomiczny

Koordynator praktyk - dr Beata Wieczerzyńska
e-mail: b.wieczerzynska@uthrad.pl

Organizacja praktyk studenckich na Wydziale Ekonomicznym - sprawdź

 

  Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Koordynatorzy praktyk

Organizacja praktyk studenckich na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym - sprawdź

  

  Wydział Informatyki i Matematyki

Koordynatorzy praktyk

Organizacja praktyk studenckich na Wydziale Informatyki i Matematyki - sprawdź

 

  Wydział Mechaniczny

Koordynator praktyk - dr inż. Wojciech Kucharczyk
e-mail: wojciech.kucharczyk@uthrad.pl

Organizacja praktyk studenckich na Wydziale Mechanicznym - sprawdź

 

  Wydział Nauk o zdrowiu i Kultury Fizycznej

Koordynatorzy praktyk

Organizacja praktyk studenckich na Wydziale NoZiKF:

  • dla kierunków Fizjoterapia oraz Pielęgniarstwo - sprawdź
  • dla kierunku Wychowanie fizyczne - sprawdź

 

  Wydział Transportu i Elektrotechniki

Koordynator praktyk - dr inż. Ignacy Bomba
e-mail: i.bomba@uthrad.pl

Organizacja praktyk studenckich na Wydziale Transportu i Elektrotechniki - sprawdź

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji