Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum
Wydział Sztuki - postępowanie o nadanie tytułu profesora

Licencje MSDN AA - Microsoft    

Studenci » Oprogramowanie dla studentów »

Bezpłatne oprogramowanie firmy Microsoft
dla studentów i wykładowców
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

 

Wydziały UTH Rad. przystąpiły do programu MSDN AA (MSDN Academic Alliance). Program zapewnia dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft, a także dostarcza zautomatyzowany, efektywny system jego dystrybucji. Dzięki temu studenci i pracownicy dydaktyczni wydziałów, które przystąpiły do systemu licencjonowania MSDN AA mogą uzywać najnowsze oprogramowanie zarówno na uczelni, jak i w domu.


Oprogramowanie dostępne w licencji MSDN AA to
:

 • Systemy operacyjne (np. Windows Vista, Windows XP, Windows XP Embeded, Windows 2003 Server)
 • Aplikacje biurowe (np. Microsoft Project, Microsoft Visio, Microsoft Access)
 • Systemy serwerowe (np. Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Office SharePoint Server)
 • Narzędzia programistyczne (np. Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio Tools for Office, narzędzia programistyczne dla Windows Mobile, Microsoft eMbedded Visual C++®)
 • Wersje beta oprogramowania
 • Dokumentacja (np. MSDN Library, Software Developement Kit - SDK, Driver Development Kit - DDK, Visual Studio® .NET Academic Teaching and Student Tools


Co zrobić aby dostać legalne oprogramowanie?

 1. Musisz posiadać konto e-mail w oficjalnej domenie UTH Rad.
 2. * pracownicy: *@uthrad.pl - jeżeli nie posiadasz konta to zgłoś się do:
  Centrum Sieciowo-Komputerowego
  ul. Chrobrego 27 pok 250
  +48 48 3617826
  csk@uthrad.pl
  * studenci: *@student.pr.radom.pl - jeżeli nie posiadasz konta to możesz je założyć na stronie: http://poczta.student.uniwersytetradom.pl
 3. Studenci muszą posiadać aktualną legitymację studencką lub indeks z jednym z tych dokumentów należy zgłosić się osobiście do Wydziałowego Administratora IT.
 4. Wydziałowi Administratorzy IT przydzielają login i hasło dostępowe do systemu dystrybucji oprogramowania, na życzenie udostępniają również płytki instalacyjne.
Wydział Ekonomiczny
Wydziałowy Administrator IT, mgr Romuald Czarnecki
ul. Chrobrego 31
tel. +48 48 3617471,
e-mail: romuald.czarnecki@uthrad.pl
Oprogramowanie można pobierać ze strony: http://msdn63.e-academy.com/pr_weKO

Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
Wydziałowy Administrator IT, dr inż. Jacek Przepiórka
ul. Chrobrego 27
tel. +48 48 3617546
e-mail: jacek.przepiorka@uthrad.pl
Oprogramowanie można pobierać ze strony: http://msdn62.e-academy.com/prradom_wmito

Wydział Mechaniczny

Wydziałowy Administrator IT, mgr inż. Artur Zaręba
ul. Krasickiego 54, pokój B1-320
tel. +48 48 3617637,
e-mail: artur.zareba@uthrad.pl
Oprogramowanie można pobierać ze strony: http://msdn62.e-academy.com/pr_mech

Wydział Informatyki i Matematyki
Wydziałowy Administrator IT, mgr inż. Maciej Dobrowolski
ul. Malczewskiego 20 A (Olimp) pok.206,
tel. +48 48 3617847,
e-mail: m.dobrowolski@uthrad.pl
Oprogramowanie można pobierać ze strony: http://msdn63.e-academy.com/pr_nauc

Wydział Transportu i Elektrotechniki

Wydziałowy Administrator IT, mgr inż. Wojciech Chamela
ul. Malczewskiego 29, pok.216,
tel. +48 48 3617707,
e-mail: w.chamela@uthrad.pl
Oprogramowanie można pobierać ze strony: http://msdn63.e-academy.com/pr_transport

 


Wszelkie pytania i problemy dotyczące oprogramowania MSDN AA dla Wydziałów Ekonomicznego, Mechanicznego  i Nauczycielskiego należy zgłaszać do wydziałowego Administratora IT .
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.codeguru.pl

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji